Fiskeferie
i Suldal

Fiskemulighetene i Suldal

Fiskeferie til folket!

Det er noen som mener at saltvann strømmer gjennom nordmenns årer. Det er ikke uten grunn: i Norge finnes det flere enn 239,000 øyer og den norske kysten er en av verdens lengste. I tillegg er 6% av landets areal ferskvann. Fisking har vært en viktig del av den norske kulturen helt siden de første innvandrerne i steinalderen oppdaget at det var mye mat å hente fra både sjø, elver og innsjø.
Nytt av året er våre fiskekajakker, som gir deg ekstra kul fiskeopplevelse på fjorden. Nærmere fjorden og fisken kommer du ikke!

Ryfylke BaseCamp er en ideell base for all slags fiskeferier. I tillegg til Vestlandets største og mest anerkjente lakseelv, Suldalslågen, har Suldal kommune svært mange fiskevatn og til sammen ti fjorder. Regionen tilbyr derfor rike og varierte fiskemuligheter.
Tips til ferskvannsfiske

Ferskvannsfiske

I regionens fiskevatn finnes blant annet laks, ørret, røye og skrubbeflyndre. Ferskvannfiskesesongen i Suldal varer vanligvis fra mai og helt fram til høsten. Laksfiskesesongen er kort men intens – laksen migrerer mellom ferskvann og sjøvann fra begynnelsen av juni til midt september. Laksfiskesesongen i Suldalslågen varer fra ca. midten av juli til slutten av september, avhengig av fisketrekket.
Tips til ferskvannsfiske
Tips til saltvannsfiske

Saltvannsfiske

Norges kalde klima kombinert med den varme Golfstrømmen bidrar til at den norske kysten tilbyr bokstavelig talt et helt hav med fiskemuligheter. I Suldalsfjordene finner man både laks, torsk, sei, makrell og andre arter. Et sterkt fokus på bærekraft og kystens næringsrike vann gjør at norsk saltvannsfisk holder generelt høy kvalitet. Sommeren er høysesong for havfiske, men man kan faktisk fiske i sjøen året rundt. Noen av artene, spesielt de som er i samme familie som torsk, er kaldtvannsfisk og er derfor lettere å få på kroken i de kaldere måneder.
Tips til saltvannsfiske
Fiske i Norge

Fiskereglene i Norge

Allemannsretten gjør at Norges innbyggere har lov til å fiske og høste av naturen, men det finnes noen regler som må følges.

For fiske i sjøen

Så lenge man bruker fiskestang eller håndsnøre er det gratis for alle å fiske i sjøen, uansett årstid. For noen fiskearter finnes det regler om minstemål som gjør at fiskeartene ikke blir overfisket. I Suldal er det både forbuds- og fredningssoner utenfor noen vassdrag, for eksempel Suldalslågen, hvor alt fiske er forbudt innenfor 100 meter fra grensen mellom elv og sjø.

For fiske i ferskvann

Skal du fiske i ferskvann er det ulike regler for voksne og barn. Fiske i ferskvann er en allemannsrett for barn under 16 år. De har lov å fiske gratis i innlands ferskvann i perioden 1. januar – 20. august. Det eneste unntaket er i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. På disse stedene må alle, uansett alder, kjøpe fiskekort fra grunneieren. For noen fiskearter, som laks og ørret, finnes det også regler i forhold til fiskesesong og døgnkvote.

Fiskekort / Fiskeavgiftskort

For alle som har fylt 18 år, krever ferskvannsfiske vanligvis både fiskekort og statlige fiskeravgiftskort. Fiskekort kjøpes av grunneier og fiskeravgiftskort kjøpes av Miljødirektoratet.

Betal fiskeavgiftskort

Miljødirektoratet
fantastiske opplevelser

Aktiviteter og utflukter

Ryfylke Fjordhotel 
Verven 9A, 4230 Sand

Telefon | +47 52 79 27 00
Epost | ryhotell@online.no
© Copyright 2020 - Ryfylke BaseCamp - All Rights Reserved
Webløsning av Adlevo
closebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram